Опис коду несправності P1475
OBD2 Коди Помилок

P1475 (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat) Несправність системи керування EVAP LDP – обрив ланцюга сигналу

P1475 – Технічний опис коду несправності OBD-II

Код несправності P1475 вказує на обрив ланцюга сигналу насоса виявлення витоків (LDP) системи контролю випаровування EVAP в автомобілях Volkswagen, Audi, Skoda, Seat.

Що означає код несправності P1475?

Код несправності P1475 пов'язаний із системою управління випарами палива (EVAP), яка призначена для контролю та запобігання викидам парів палива в атмосферу. Цей код вказує на проблему виявлення витоків у системі EVAP, а саме на обрив ланцюга сигналу насоса виявлення витоків (LDP). Насос виявлення витоків (LDP) відповідає за створення вакууму в системі EVAP та моніторинг витоків парів палива. Обрив ланцюга сигналу LDP може призвести до недостатньої роботи системи контролю витоків, що може призвести до збільшення викидів парів палива в атмосферу і, отже, негативного впливу на довкілля.

Код несправності P1475

Можливі причини

Можливі причини виникнення коду несправності P1475:

 • Несправність насоса виявлення витоків (LDP): Насос LDP може бути пошкоджений або вийти з ладу через знос або механічні пошкодження, що призводить до неправильної роботи або повної непрацездатності.
 • Обрив в електричному ланцюзі сигналу LDP: Обрив дроту або коротке замикання в ланцюзі між насосом LDP та блоком керування двигуном (ECU) може перервати передачу сигналу про стан насоса, що призводить до появи помилки.
 • Погане електричне з'єднання: Нещільне або окислене з'єднання між проводами, роз'ємами або контактами може також перешкоджати передачі сигналу від насоса LDP до ECU.
 • Пошкодження або витік у вакуумних лініях: Пошкодження або витік у вакуумних лініях, що з'єднують насос LDP з іншими компонентами системи EVAP, може порушити нормальну роботу системи та призвести до появи коду помилки.
 • Несправність блоку керування двигуном (ECU): В окремих випадках сам ECU може вийти з ладу або випробовувати програмні збої, що може призвести до неправильного інтерпретування сигналів від насоса LDP та появи помилки.

Кожна з цих причин вимагає свого підходу до діагностики та ремонту для усунення коду P1475.

Які симптоми при коді несправності P1475?

З появою коду несправності P1475 можуть спостерігатися такі симптоми:

 • Активація індикатора Check Engine: На приладовій панелі може загорітися індикатор “Check Engine” або “Service Engine Soon”, що вказує на наявність проблеми в системі керування випарами палива (EVAP).
 • Нестійкий холостий хід: Може спостерігатися нестабільна робота двигуна на неодруженому ходу, можливо, до його навіть припинення.
 • Підвищений витрата палива: Через неправильну роботу системи керування випарами палива може збільшитись витрата палива.
 • Утруднений запуск двигуна: Двигун може працювати важко або взагалі не заводитися через несправність в системі EVAP.
 • Нестійка робота на ходу: Може спостерігатися нерівна робота двигуна під час руху на швидкості, що може проявлятися у перебоях та нерівномірному прискоренні.
 • Незвичайні звуки чи вібрації: У деяких випадках несправність у системі керування випарами палива може виявлятися у незвичайних звуках або вібраціях, особливо в районі насоса виявлення витоків (LDP).
 • Погана екологічна продуктивність: Некоректна робота системи EVAP може призвести до збільшення викидів шкідливих речовин в атмосферу, що може негативно вплинути на екологічну продуктивність автомобіля.

Важливо відзначити, що симптоми можуть змінюватись в залежності від конкретної причини несправності та умов експлуатації автомобіля.

Як провести діагностику під час коду несправності P1475?

Для діагностики коду несправності P1475 рекомендується виконати такі кроки:

 1. Зчитування кодів помилок:
  • Використовуйте діагностичний сканер OBD-II для зчитування всіх збережених кодів помилок, включаючи P1475, та запишіть їх.
 2. Перевірка насоса виявлення витоків (LDP):
  • Огляньте насос LDP щодо фізичних пошкоджень.
  • Використовуйте діагностичний сканер для перевірки працездатності насоса LDP та його сигнального кола.
 3. Перевірка електричного ланцюга:
  • Огляньте електричний ланцюг, що з'єднує насос LDP з блоком керування двигуном (ECU), щодо обривів, коротких замикань або пошкоджень.
  • Використовуйте мультиметр для перевірки опору та цілісності дротів.
 4. Перевірка вакуумних ліній:
  • Перевірте вакуумні лінії, що з'єднують насос LDP з іншими компонентами системи EVAP, щодо тріщин, витоків або обривів.
  • За потреби замініть пошкоджені або витік вакуумні лінії.
 5. Перевірка блоку керування двигуном (ECU):
  • Перевірте роботу ECU, у тому числі його здатність взаємодіяти з насосом LDP та інтерпретувати сигнали.
  • У разі потреби виконайте перепрограмування або заміну блоку керування двигуном.
 6. Перевірка з'єднань та роз'ємів:
  • Уважно перевірте стан всіх електричних з'єднань, роз'ємів та контактів, пов'язаних із насосом LDP та системою EVAP загалом.
  • Очистіть або замініть будь-які окислені або пошкоджені сполуки.
 7. Проведення додаткових тестів:
  • Проведіть додаткові випробування, рекомендовані виробником автомобіля, для перевірки працездатності системи EVAP в цілому.

Помилки під час діагностики

При діагностиці коду несправності P1475 можуть виникнути такі помилки:

 • Пропуск перевірки насоса виявлення витоків (LDP): Недостатня перевірка самого насоса LDP, включаючи його працездатність та фізичний стан.
 • Ігнорування стану електричного ланцюга: Неприділення належної уваги стану електричного ланцюга, що з'єднує насос LDP з блоком керування двигуном (ECU).
 • Пропуск перевірки вакуумних ліній: Неврахування можливих витоків або пошкоджень у вакуумних лініях, що з'єднують насос LDP з іншими компонентами системи EVAP.
 • Недостатня увага до блоку керування двигуном (ECU): Нехтування перевіркою роботи ECU та його взаємодії з насосом LDP.
 • Пропуск перевірки з'єднань та роз'ємів: Незважаючи на можливі проблеми зі з'єднаннями, роз'ємами та контактами, пов'язаними з насосом LDP.

Щоб уникнути цих помилок, слід проводити систематичну та повну діагностику, що включає всі компоненти та аспекти, пов'язані з кодом несправності P1475.

Наскільки серйозний код несправності P1475?

Код несправності P1475, що вказує на проблему в системі управління випарами палива (EVAP), зокрема на обрив ланцюга сигналу насоса виявлення витоків (LDP), може бути серйозним через:

 1. Екологічний вплив: Система EVAP призначена для запобігання викидам парів палива в атмосферу. Несправність у цій системі може призвести до збільшення викидів шкідливих речовин, що негативно впливає на навколишнє середовище та відповідність автомобіля екологічним стандартам.
 2. Проходження техогляду: Наявність коду P1475 може призвести до провалу техогляду через порушення вимог щодо рівня викидів, що може означати тимчасову заборону на експлуатацію автомобіля.
 3. Потенційні проблеми з експлуатацією: Несправність в системі EVAP може призвести до нестабільної роботи двигуна, підвищеної витрати палива, утрудненого запуску та інших проблем з експлуатацією автомобіля.
 4. ризики безпеки: Хоча код P1475 зазвичай не пов'язаний з безпосередніми проблемами безпеки, в деяких випадках несправність у системі EVAP може призвести до витоків парів палива, що може спричинити ризик займання.
 5. Пошкодження компонентів: Тривала робота автомобіля з несправністю в системі EVAP може призвести до пошкодження або зносу інших компонентів системи, що вимагатиме додаткових витрат на ремонт.

В цілому, код несправності P1475 слід розглядати серйозно та уважно проводити діагностику та усунення несправності, щоб уникнути потенційних проблем з експлуатацією автомобіля, забезпечити його відповідність екологічним стандартам та прохід технічного обслуговування.

Який ремонт допоможе усунути код P1475?


Усунення коду несправності P1475 потребує ремонту або заміни компонентів, що викликають проблему в системі керування випарами палива (EVAP) або ланцюга сигналу насоса виявлення витоків (LDP). Ось можливі заходи щодо усунення цієї несправності:

 • Заміна або ремонт насоса для виявлення витоків (LDP): Якщо насос LDP несправний, його слід замінити або відремонтувати. Це може включати заміну зношених або пошкоджених компонентів усередині насоса.
 • Ремонт або заміна електричного ланцюга: Після виявлення обривів, коротких замикань або інших пошкоджень в електричному ланцюзі, проведіть ремонт або заміну відповідних дротів, роз'ємів або контактів.
 • Заміна вакуумних ліній: Якщо виявлено тріщини або витоку у вакуумних лініях, що з'єднують насос LDP з іншими компонентами системи EVAP, замініть пошкоджені або виток вакуумні лінії.
 • Перевірка та заміна блоку керування двигуном (ECU): В окремих випадках код P1475 може бути викликаний проблемами з ECU. При підозрі на несправність ECU може знадобитися його перепрограмування або заміна.
 • Перепрограмування блоку керування двигуном: Іноді код P1475 може бути викликаний програмними помилками в ECU. У такому разі може знадобитися перепрограмування блоку керування двигуном з використанням офіційного програмного забезпечення.
 • Скидання коду помилки та тест-драйв: Після виконання всіх ремонтних робіт скиньте код помилки за допомогою діагностичного сканера. Потім проведіть тест-драйв, щоб переконатися, що P1475 код більше не повертається і всі симптоми усунуті.

Необхідний ремонт залежатиме від конкретної причини проблеми. Рекомендується провести діагностику для точного визначення несправності та виконання відповідних заходів щодо усунення.

DTC Volkswagen P1475 Коротке пояснення

Додати коментар або відгук