Опис коду несправності P0672.
OBD2 Коди Помилок

P0672 Несправність електричного ланцюга свічки розжарювання в циліндрі 2

P0672 – Технічний опис коду несправності OBD-II

Помилка P0672 є загальним кодом помилки, який вказує на несправність електричного ланцюга свічки розжарювання циліндра 2.

Що означає код несправності P0672?

Код несправності P0672 вказує на проблему з електричним ланцюгом свічки розжарювання в циліндрі № 2. Свічка розжарювання використовується в дизельних двигунах для підігріву циліндрів перед запуском та під час роботи. Якщо з'являється код P0672, це означає, що керуючий модуль двигуна (PCM) виявив невідповідність напруги ланцюга свічки розжарювання циліндра № 2 встановленим виробником значенням.

У разі несправності P0672.

Можливі причини

Можливі причини появи коду несправності P0672 можуть бути такими:

 • Несправна свічка розжарювання: Сама свічка розжарювання в циліндрі № 2 може бути пошкоджена або вийшла з ладу, що призводить до неправильного нагрівання або повної відсутності підігріву перед запуском двигуна.
 • Проведення та з'єднання: Провід, що з'єднує свічку розжарювання з керуючим модулем двигуна (PCM), може бути пошкоджений, обірваний або мати поганий контакт, що призводить до проблем з передачею електричного сигналу.
 • Проблеми з керуючим модулем двигуна (PCM): Несправність в модулі двигуна може призвести до неправильної інтерпретації даних від свічки розжарювання та появи помилки P0672.
 • Проблеми з напругою в ланцюзі: Напруга, що подається на свічку розжарювання, може бути недостатньою через проблеми з електричною системою автомобіля, такими як розряджена батарея, пошкоджений регулятор напруги або проблеми з генератором.
 • Проблеми з іншими компонентами системи підігріву: Несправності інших компонентів системи підігріву, таких як попередній підігрівач повітря або контролер підігріву, можуть також призвести до помилки P0672.

Для точного визначення причини помилки P0672 рекомендується провести діагностику автомобіля з використанням спеціалізованих інструментів та обладнання.

Які симптоми при коді несправності P0672?

За наявності коду несправності P0672 можуть спостерігатися такі симптоми:

 • Утруднений запуск двигуна: Несправність у свічці розжарювання циліндра № 2 може призвести до утрудненого запуску двигуна, особливо при низьких температурах або після тривалого простою.
 • Підвищений рівень димлення: Свічка розжарювання, що не працює, може викликати неповне згоряння палива в циліндрі, що може призвести до збільшення вихлопу диму з вихлопної труби.
 • Нерівна робота двигуна: Нерівномірна робота двигуна або його вібрації можуть виявитися при недостатньому підігріві циліндра № 2 перед запуском.
 • Підвищений витрата палива: Неправильна робота свічки розжарювання може призвести до неефективного згоряння палива, що може збільшити витрати палива.
 • Погіршення продуктивності: Недостатній підігрів циліндра № 2 може знизити продуктивність двигуна, особливо на перших етапах роботи після запуску.
 • Аварійний режим роботи двигуна (limp mode): У деяких випадках автомобіль може перейти в аварійний режим роботи (limp mode), щоб запобігти можливому пошкодженню компонентів системи керування двигуном.

Ці симптоми можуть виявлятися різною мірою залежно від конкретної проблеми та стану автомобіля.

Як провести діагностику під час коду несправності P0672?

Для діагностики коду несправності P0672 рекомендується виконати такі кроки:

 1. Сканування кодів помилок: Використовуйте діагностичний сканер для зчитування всіх кодів помилок, включаючи P0672. Це допоможе визначити, чи є інші проблеми, які можуть бути пов'язані з несправністю свічки розжарювання.
 2. Візуальний огляд свічки розжарювання: Перевірте свічку розжарювання в циліндрі № 2 на наявність видимих ​​пошкоджень, корозії чи слідів окиснення. Зверніть увагу на колір ізолятора та електродів, які можуть вказувати на стан свічки.
 3. Перевірка проводки та з'єднань: Огляньте проводку, що з'єднує свічку розжарювання з керуючим модулем двигуна (PCM), на наявність пошкоджень, обривів або окислення контактів. Переконайтеся, що всі підключення надійно закріплені.
 4. Тестування опору свічки розжарювання: Використовуйте мультиметр для перевірки опору свічки розжарювання. Опір має відповідати специфікаціям виробника. Відхилення від норми можуть свідчити про несправність свічки.
 5. Діагностика керуючого модуля двигуна (PCM): Проведіть тестування PCM для виявлення будь-яких несправностей або помилок у роботі, які можуть бути пов'язані з помилкою P0672.
 6. Додаткові тести: При необхідності можуть бути потрібні додаткові тести, такі як перевірка напруги в ланцюгу свічки розжарювання, аналіз роботи інших компонентів системи запалювання та паливної системи.

Після проведення діагностики та виявлення причини помилки P0672, необхідно вжити відповідних заходів щодо ремонту або заміни несправних компонентів. У разі невпевненості або недостатнього досвіду рекомендується звернутися до кваліфікованого автомеханіка або сервісного центру.

Помилки під час діагностики

При діагностиці коду несправності P0672 можуть виникнути такі помилки:

 1. Пропуск візуального огляду: Недостатня ретельність при візуальному огляді свічки розжарювання або проводки може призвести до упущення очевидних проблем, таких як пошкодження, корозія або урвища.
 2. Неправильна інтерпретація результатів тестування: Неправильне тлумачення результатів тестування опору свічки розжарювання або напруги в ланцюзі може призвести до неправильного висновку про стан компонента.
 3. Пропуск діагностики інших компонентів: Виключення інших можливих причин, таких як проблеми з проводкою, з'єднаннями, керуючим модулем двигуна (PCM) або іншими компонентами запалювання, може призвести до неправильного діагнозу.
 4. Неправильна заміна компонентів: Заміна свічки розжарювання без попередньої діагностики або без урахування інших можливих причин помилки P0672 може виявитися неефективною.
 5. Пропуск оновлення програмного забезпечення: Деякі проблеми з помилкою P0672 можуть бути пов'язані з помилками програмного забезпечення в модулі керування двигуна. Пропуск оновлень PCM може призвести до продовження проблеми.
 6. Неправильне видалення коду помилки: Необхідно переконатися, що після ремонту або заміни несправних компонентів код помилки успішно видалено з пам'яті PCM, і виконані всі необхідні процедури скидання адаптивних параметрів.

Щоб уникнути цих помилок, важливо провести комплексну діагностику з урахуванням усіх можливих причин та ретельно перевірити всі компоненти, пов'язані з помилкою P0672.

Наскільки серйозний код несправності P0672?

Серйозність коду несправності P0672 залежить від кількох факторів, включаючи причину його виникнення, тип двигуна та умови експлуатації автомобіля. Загалом код P0672 слід розглядати як серйозний, оскільки він вказує на проблему зі свічкою розжарювання в конкретному циліндрі, кілька аспектів, які слід враховувати:

 • Утруднений запуск двигуна: Якщо свічка розжарювання не функціонує правильно, це може спричинити труднощі при запуску двигуна, особливо в холодні періоди або при тривалому простої автомобіля.
 • Пошкодження двигуна: Непрацююча свічка розжарювання може призвести до неправильного згоряння палива в циліндрі, що може спричинити пошкодження двигуна або інших компонентів системи.
 • Потенційні проблеми з паливною економією та продуктивністю: Неправильна робота свічки розжарювання може призвести до неефективного згоряння палива, що може збільшити витрати пального та знизити продуктивність двигуна.
 • Можливе влучення в аварійний режим роботи (limp mode): У деяких випадках автомобіль може перейти в аварійний режим роботи для запобігання можливим пошкодженням або збоям через несправність свічки розжарювання.
 • Непередбачувані наслідки: Несправність свічки розжарювання може призвести до непередбачуваних наслідків для роботи двигуна, що може спричинити інші проблеми, такі як підвищений знос або несправність інших компонентів.

Отже, код несправності P0672 слід розглядати серйозно, і його слід виправити якнайшвидше, щоб уникнути подальших проблем з автомобілем та забезпечити його безпечну та ефективну експлуатацію.

Який ремонт допоможе усунути код P0672?

Для усунення коду несправності P0672 необхідно провести наступні заходи залежно від причини проблеми:

 1. Заміна свічки розжарювання: Якщо причиною помилки є несправність самої свічки розжарювання, необхідно замінити її на нову. При цьому рекомендується використовувати якісні оригінальні запчастини чи аналоги від надійних виробників.
 2. Перевірка та відновлення проводки: Перевірте проводку, що з'єднує свічку розжарювання з модулем двигуна (PCM). У разі виявлення пошкоджень, корозії або обривів проводки, необхідно виконати відновлення або заміну.
 3. Діагностика керуючого модуля двигуна (PCM): При можливих несправностях в модулі двигуна може знадобитися його діагностика і, при необхідності, заміна або ремонт.
 4. Перевірка та виправлення проблем з електричною системою: Перевірте стан акумулятора, регулятора напруги, генератора та інших компонентів електричної системи, які можуть впливати на роботу свічки розжарювання.
 5. Оновлення програмного забезпечення: За потреби оновіть програмне забезпечення модуля керування двигуна до останньої версії, щоб усунути можливі проблеми з програмним забезпеченням.
 6. додаткові заходи: Залежно від конкретної ситуації можуть знадобитися додаткові заходи, такі як перевірка роботи інших компонентів запалювання або паливної системи.

Важливо, що точне визначення та усунення причини помилки P0672 може вимагати додаткової діагностики та професійних навичок. Тому, якщо у вас немає досвіду ремонту автомобілів, рекомендується звернутися до кваліфікованого автомеханіка або сервісного центру.

Як виправити код двигуна P0672 за 3 хвилини [2 методи DIY / всього 9.57 доларів США]

P0672 – Інформація для конкретних марок

Список декількох популярних марок автомобілів з розшифровкою коду несправності P0672:

Це лише невеликий перелік прикладів, і розшифровка коду P0672 може відрізнятися в залежності від конкретної моделі і року випуску автомобіля. Для отримання більш точної інформації рекомендується звернутися до сервісної документації, сервісних посібників або кваліфікованих спеціалістів для конкретної марки та моделі автомобіля.

Додати коментар або відгук